Donation

Retssagen financieres for Martinusinstituttets vedkommende ved allerede indkomne midler fra gavegivere. Udgifterne, som de fire sagsøgte har i forbindelse med retssagen, skal derimod udredes af de enkelte fire personers egen økonomi.

Hvis nogen ønsker at bistå os økonomisk i denne sag, er bidrag meget velkomne, de kan indbetales på Ruth Olsens konto hos

Kosmologisk Information, reg.nr. 3409 konto 9254242.
SWIFT DABADKKK
IBAN: DK61 3000 0009 2542 42

(Reg.nr. har tidligere fejlagtigt været angivet som 3208.)

På forhånd mange tak.