De nye versioner af Martinus foredrag
Om at det går meget fremad, men at det samtidigt kan stadig gøres meget bedre
af Jan Langekær
Publiceret på www.thirdtestament.com/w..., 10. december 2008

I lyset af at Martinus meget klart har givet udtryk for, at det han siger og skriver skal gengives præcist, så må det bekymre, at det kan konstateres, at når man læser Martinus Instituttets blad Kosmos og sammenligner den gamle og den nye version af den samme artikel med det båndforedrag af hans tale, som han afholdt på Hotel Sheraton den 11. august 1979, så er det to ret så forskellige gengivelser i forhold til, hvad han virkelig sagde.

I den første artikel, som blev bragt i Kosmos nr. 8 i 1994, har man bortredigeret mere end 25 procent af foredraget. Dette kan iagttages blot ved at lave en hurtig sammenligning af tekstmængden i denne gamle version fra 1994 og den nye version af 2008.

I den anden artikel med den såkaldte ny version, som blev bragt i Kosmos nr. 7 i 2008 har man vel kun bortredigeret, hvad der svarer til mellem 3 til 4 procent af det som Martinus sagde i sit foredrag.

Det, man i den nye version har udeladt, er blandt andet et helt afsnit, hvor Martinus siger at han kommer med nogle meget vigtige analyser om mørkets betydning, og hele to gange siger han, at disse analyser vil han komme med i Symbolbogens bind 4.

Endvidere fremkommer der rigtig mange mindre rettelser af forskellige ord. Ligeledes flytter man rundt på rækkefølgen af nogle afsnit og udelader andre. Men hvad måske er mest bekymrende, så lader man i den nye version af foredraget Martinus sige noget han slet ikke har sagt. Man lader nemlig Martinus henvise til bogen Det Tredje Testamente. Denne bog (senere efter udgivet som Den Intellektualiserede Kristendom) henviser han slet ikke i foredraget. Ikke desto mindre lader man derefter i artiklen fra 2008 hele 6 ud af 11 kildehenvisninger referere netop til denne ene bog, som ikke er udgivet af Martinus selv, men posthumt udgivet. En bog hvor Instituttet også har bortveget stærkt fra det oprindelige manuskript, ved at sætte helt andre Martinus tekster ind, som stammer andre steder fra. Fra båndoptagelserne fra Martinus tale 11. august 1979 henviser han det pågældende sted kun til sit samlede værk Det Tredie Testamente, og ikke til nogen bog ved samme navn.

Da samme måde at redigere på, som ovenfor beskrevet gør sig gældende i mange af de til artikler redigerede foredrag, må man håbe at Instituttet med tiden begynder at gengive Martinus foredrag i deres rigtige ordlyd. Altså som Martinus virkelig sagde, i sine foredrag.

Læsere som måtte være interesserede i at høre hvad Martinus selv sagde, kan høre ovenstående foredrag på www.martinus-on-tour.info eller gratis rekvirere foredraget på en CD hos mig, ved at fremsende en frankeret svarkuvert.

Jan Langekær
2015 7811