Martinus' værk
- Det Tredie Testamente -

Teksterne er fotografiske gengivelser af førsteudgaver, eller hvor dette ikke har været muligt af udgaver,
som Martinus selv har godkendt. Teksterne er OCR-behandlede pdf-filer, som der frit kan søges i.
Hvis der copy/pastes fra teksterne, skal man omhyggeligt korrekturlæse, for OCR-behandlingen er ikke fejlfri.

Man kan tillige downloade bøgerne, artiklerne og symbolerne i samlede filer
hvilket giver mulighed for at søge i hele værket på en gang.

Livets Bog
Logik

 
Bisættelse
Det Evige Verdensbillede
   
Småbøger
Artikler
   
Symboler
Spørgsmål og Svar
   
Foredrag


Hvor kan værket købes?

Ovenstående værker i de originale og uændrede udgaver kan ikke for tiden købes på Martinusinstituttet (martinus.dk).

Derimod kan hele værket i bogform (dvs Livets Bog, Det Evige Verdensbillede, Logik, Bisættelse og Småbøgerne) i den originale førsteudgave (facsimile genoptryk) fås hos

Kosmologisk Information
Klintvej 104, Klint
4500 Nykøbing Sjælland
Nyimpuls.dk

tlf. 5930 5272, email: kosmo-info@olsen.mail.dk