Artikler

Download Alle artikler i alfabetisk rækkefølge

Hvis du ønsker adgang til enkeltartikler, kan det anbefales at søge dem frem under menupunktet "Bibliografi", hvor de fleste er tilgængelige for download.

Download Martinus første artikler i OM jan - mar 1933 (ikke søgbar)

Martinus’ egen opfattelse af artiklernes status i forhold til det øvrige værk ses i følgende citat fra “Et Jubilæum” fra Kosmos juli 1942:

“[...] Disse Artikelserier, hvoraf de fleste hver for sig rummer Stof nok til en Bog, er snart totalt udsolgt og vil derfor, saa snart Muligheden tillader det, blive udgivet i Bogform under de samme Titler, som de havde i "Kosmos", nemlig: "Den ideelle Føde", "Paaske", "Bisættelse", "Omkring min Fortolkning af Livets store Analyser", "Logik", "Omkring min Missions Fødsel", "Gavekultur", "Den længst levende Afgud" samt endnu en Bog, i hvilken nogle af mine andre Artikler: "Den hellige Aand", "En Julehilsen til Læserne", "Ved Aarsskiftet" og "Dommedag" vil blive samlet. Da disse Bøgers Indhold naturligvis ikke vil blive gentaget i "Livets Bog" i en saa udspecialiseret Form som i "Kosmos", vil de tilsammen udgøre et uundværligt Supplement til nævnte Værk for enhver af dens Læsere [...].”

Se kommentar af Søren Ingemann Larsen - maj 2010