Symboler

Symbol nr. 1.
Guds ånd over vandene.
Symbol nr. 2.
Verdensgenløsningsprincippet
Symbol nr. 3.
Intolerance
Download i høj opløsning

Download symbolforklaring

Download i høj opløsning

Download symbolforklaring

Download i høj opløsning

Download symbolforklaring

Symbol nr. 4.
Vejen mod lyset.
Symbol nr. 5.
Kosmisk bevidstløshed.
Symbol nr. 6.
Det levende væsen - I.
Download i høj opløsning

Download symbolforklaring

Download i høj opløsning

Download symbolforklaring

Download i høj opløsning

Download symbolforklaring

Symbol nr. 7.
Livsenhedsprincippet.
Symbol nr. 8.-9.-10.
Det treenige princip.
Symbol nr. 8.
Det guddommelige noget – X 1.
Download i høj opløsning

Download symbolforklaring

Download i høj opløsning

Download symbolforklaring

Download i høj opløsning

Symbol nr. 9.
Det levende væsens skabeevne – X 2.
Symbol nr. 10.
Det skabte – X 3.
Symbol nr. 11.
Det evige verdensbillede, det levende væsen II,
den evige guddom og de evige gudesønner.
Download i høj opløsning

Download i høj opløsning

Download i høj opløsning

Download symbolforklaring

Symbol nr. 12.
Grundenergiernes kombinationer.
Symbol nr. 13.
Den evige verdensplan.
Symbol nr. 14.
De kosmiske spiralkredsløb - I.
Download i høj opløsning

Download symbolforklaring

Download i høj opløsning

Download symbolforklaring

Download i høj opløsning

Download symbolforklaring

Symbol nr. 15.
Loven for bevægelse.
Symbol nr. 16.
Evighedslegemet.
Symbol nr. 17.
Reinkarnation, kredsløb og årstider.
Download i høj opløsning

Download symbolforklaring

Download i høj opløsning

Download symbolforklaring

Download i høj opløsning

Download symbolforklaring

Symbol nr. 18.
Det levende væsens skæbnebuer.
Symbol nr. 19.
Gennem indvielsens mørke. (Helvede eller ragnarok).
Symbol nr. 20.
Syndernes forladelse.
Download i høj opløsning

Download symbolforklaring

Download i høj opløsning

Download symbolforklaring

Download i høj opløsning

Download symbolforklaring

Symbol nr. 21.
Den evige kosmiske, organiske forbindelse mellem Gud og Gudesøn - I.
Symbol nr. 22.
Den evige kosmiske, organiske forbindelse mellem Gud og Gudesøn - II.
Symbol nr. 22. A.
Det materialistiske eller ufærdige verdensbillede.
Download i høj opløsning

Download symbolforklaring

Download i høj opløsning

Download symbolforklaring

Download i høj opløsning

Symbol nr. 23.
Det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse.
Symbol nr. 24.
Det ufærdige menneskerige.
Symbol nr. 25.
Menneskehedens karma.
Download i høj opløsning

Download symbolforklaring

Download i høj opløsning

Download symbolforklaring

Download i høj opløsning

Download symbolforklaring

Symbol nr. 26.
Det kommende fuldkomne menneskerige.
Symbol nr. 27.
Jordklodens kosmiske stråleglans.
Symbol nr. 28.
Det evige liv eller livsstigen.
Download i høj opløsning

Download symbolforklaring

Download i høj opløsning

Download symbolforklaring

Download i høj opløsning

Download symbolforklaring

Symbol nr. 29.
Kosmiske udviklingsbaner.
Symbol nr. 30.
Den evige Guddom og væsenernes sansebegavelse.
Symbol nr. 31.
Det levende væsens sanseevne og verdensaltet.
Download i høj opløsning

Download symbolforklaring

Download i høj opløsning

Download symbolforklaring

Download i høj opløsning

Download symbolforklaring

Symbol nr. 32.
De tolv grundfacitter eller livsmysteriets løsning.
Symbol nr. 33.
De dyriske og menneskelige tankeklimaer.
Symbol nr. 33. A.
Registrering af symbol nr. 33.
Download i høj opløsning

Download symbolforklaring

Download i høj opløsning

Download symbolforklaring

Download i høj opløsning

Symbol nr. 34.
Parringsakten eller Guds ånd i mørket.
Symbol nr. 35.
Polprincippets kosmiske kredsløb.
Symbol nr. 36.
Det evige livs struktur.
Download i høj opløsning

Download symbolforklaring

Download i høj opløsning

Download symbolforklaring

Download i høj opløsning

Download symbolforklaring

Symbol nr. 37.
Den tilslørede og afslørede evige sandhed.
Symbol nr. 38.
Mennesket og animalisk og vegetabilsk føde.
Symbol nr. 39.
Jordmenneskehedens bevidsthedskategorier.
Download i høj opløsning

Download symbolforklaring

Download i høj opløsning

Download symbolforklaring

Download i høj opløsning

Download symbolforklaring

Symbol nr. 40.
Korsets tegn.
Symbol nr. 41.
Stjernesymbolet.
Symbol nr. 42.
Flagets struktur.
Download i høj opløsning

Download symbolforklaring

Download i høj opløsning

Download symbolforklaring

Download i høj opløsning

Download symbolforklaring

Symbol nr. 43.
Symbol over ”Livets Bog”.
Symbol nr. 44.
Loven for tilværelsen – elsker hinanden.
Symbol uden for nummer.
Det ufuldkomne menneske.
Download i høj opløsning

Download symbolforklaring

Download i høj opløsning

Download symbolforklaring

Download i høj opløsning Download symbolforklaring


Bemærkning vedrørende symbolforklaringerne:

Med undtagelse af det sidste symbol - "det ufuldkomne menneske" - som jo er uden for nummer, idet det ikke er udgivet i Martinus' tid, er alle symbolforklaringerne forfattet af Martinus, og de er alle taget fra den originale udgave af Det Evige Verdensbillede, som kan downloades i sin helhed andetsteds på dette site. En del af symbolerne er tillige forklaret og omtalt af Martinus i andre dele af hans værk, fx Livets Bog samt andre bøger og artikler.

Download alle symboler i høj opløsning (.zip 103 MB)