Det evige verdensbillede IV

Det evige Verdensbillede IV blev Martinus ikke færdig med inden sin bortgang i 1981. Fra flere af hans udtalelser, bl.a. i foredrag, ved vi, at dette bind var tæt ved at være klar til udgivelse, men blev som sagt ikke udgivet i Martinus' egen levetid.

Bogen blev først udgivet i 1995, men med store ændringer i forhold til de tre tidligere bind. Bl.a. blev layoutet ændret og pagineringsprincippet er ikke fulgt. De tre tidligere bind har fortløbende paginering, mens bind 4 starter med ny sidetælling. Desuden er romertal 'IV' ændret til arabertal '4'. Endvidere er der medtaget symboler, som Martinus ikke har medtaget i manuskriptet. En kopi af manuskriptet er fornylig kommet til veje, og det kan tillige med instituttets forvanskede udgave hentes nedenfor.

Ved sammenligning med manuskriptet bekræftes, at der er medtaget symboler, som ikke hører hjemme i det pågældende bind, og det fremgår, at det var Martinus' hensigt at bevare det fortløbende pagineringsprincip.