martinus-webcenter.dk

Retssag

Martinusinstituttets retssag med henblik på at standse publicering af Martinus'
originale uændrede værk på martinus-webcenter.dk og Åndsvidenskabsforlaget har nu fundet sin foreløbige afslutning. Martinus Institut har nu fået landsrettens velsignelse til suverænt selv at bestemme, hvordan de vil forholde sig til Martinus' krav om, at værket skal bevares uændret som det foreligger efter hans bortgang.

Landsretsdommen af 8 juni 2021 ligger tilgængelig ved at klikke på den røde knap "processkrifter".

Læs mere om retssagen her her.


Formålet med dette websted er at gøre Martinus' værk i dets originale form let og frit tilgængeligt for alle interesserede samt at oplyse om værket - i overensstemmelse med Martinus' ønske.

En uddybning af problematikken om bevarelsen og offentliggørelsen af værket i dets originale form kan findes i debatsektionen

I tilslutning til selve værket findes en online bibliografi med oplysning om de enkelte titler.
Udover Martinus' værk og bibliografien indeholder martinus-webcenter.dk andet materiale af direkte relevans for Martinus' åndsvidenskab, bl.a Jørgen Knudsens Martinusfilm, som er en glimrende introduktion til Martinus' liv og værk. 

Herudover kan "Martinus' Erindringer" samt hjemmesiden det-tredie-testamente.dk anbefales som introduktion.

Ophavsretten til Martinus' originale værk - som kort før Martinus' bortgang fik titlen "Det Tredie Testamente" - indehaves - i hvert fald på papiret - af Martinus' Institut, og downloadede tekster og symboler må naturligvis ikke ændres eller viderebringes i ændret form. Dette bekræftes yderligere i Martinus' eget ønske, som det kommer til udtryk i loven for Martinusinstituttets virksomhed. Heri hedder det, at Instituttet skal "bevare Martinus' samlede værker uændret, som de foreligger fra hans side".


Nyheder

1. november 2014: Alle processkrifter i retssagen er nu tilgængelige.
Under: Retssag • Processkrifter
24. august 2013: Det er nu muligt at downloade Martinus’ foredrag.
Under: Foredrag
24. august 2013: Tage Buch holder foredrag i et sommerhus i Klint
Under: Andet • Video
26. maj 2013: Ny udbygget foredragsside med 15 yderligere foredrag. Flere af disse foredrag ligger til grund for Martinusinstituttets omdiskuterede udgivelse "Symbolbog 5".
Under: Foredrag
10. februar 2012: Bogen “Martinus’ Erindringer” - redigeret af Sam Zinglersen - kan nu hentes her.
Under: Andet • Andre bøger

Vis alle nyheder


Kontaktinformation