martinus-webcenter.dk

Retssag

Martinusinstituttets retssag med henblik på at standse publicering af Martinus'
originale uændrede værk på martinus-webcenter.dk og Åndsvidenskabsforlaget samt med henblik på at forhindre åndsvidenskabens og Det Tredie Testamentes fri udbredelse. Læs mere her.


Formålet med dette websted er at gøre Martinus' værk i dets originale form let og frit tilgængeligt for alle interesserede samt at oplyse om værket - i overensstemmelse med Martinus' ønske.

En uddybning af problematikken om bevarelsen og offentliggørelsen af værket i dets originale form kan findes i debatsektionen

I tilslutning til selve værket findes en online bibliografi med oplysning om de enkelte titler.
Udover Martinus' værk og bibliografien indeholder martinus-webcenter.dk andet materiale af direkte relevans for Martinus' åndsvidenskab, bl.a Jørgen Knudsens Martinusfilm, som er en glimrende introduktion til Martinus' liv og værk. 

Herudover kan "Martinus' Erindringer" samt hjemmesiden det-tredie-testamente.dk anbefales som introduktion.

Ophavsretten til Martinus' originale værk - som kort før Martinus' bortgang fik titlen "Det Tredie Testamente" - indehaves - i hvert fald på papiret - af Martinus' Institut, og downloadede tekster og symboler må naturligvis ikke ændres eller viderebringes i ændret form. Dette bekræftes yderligere i Martinus' eget ønske, som det kommer til udtryk i loven for Martinusinstituttets virksomhed. Heri hedder det, at Instituttet skal "bevare Martinus' samlede værker uændret, som de foreligger fra hans side".


Nyheder

1. november 2014: Alle processkrifter i retssagen er nu tilgængelige.
Under: Retssag • Processkrifter
24. august 2013: Det er nu muligt at downloade Martinus’ foredrag.
Under: Foredrag
24. august 2013: Tage Buch holder foredrag i et sommerhus i Klint
Under: Andet • Video
26. maj 2013: Ny udbygget foredragsside med 15 yderligere foredrag. Flere af disse foredrag ligger til grund for Martinusinstituttets omdiskuterede udgivelse "Symbolbog 5".
Under: Foredrag
10. februar 2012: Bogen “Martinus’ Erindringer” - redigeret af Sam Zinglersen - kan nu hentes her.
Under: Andet • Andre bøger

Vis alle nyheder


Kontaktinformation