Donation

Retssagen financieres for Martinusinstituttets vedkommende ved allerede indkomne midler fra gavegivere. Udgifterne, som de fire sagsøgte har i forbindelse med retssagen, skal derimod udredes af de enkelte fire personers egen økonomi.

Hvis nogen ønsker at bistå os økonomisk i denne sag, er bidrag meget velkomne, de kan indbetales på følgende konto administreret af Jan Langekær: hos

1551 4020224533

Hvis du er i tvivl om detaljer vedrørende eventuel donation, bedes du henvende dig til Jan Langekær, jan@langekaer.dk, +45 2015 7811

På forhånd mange tak.