Dommeren har fastsat telefonmøde til
den 15. marts 2016

Efter modtagelsen af processkriftet fra firkløverets advokat har dommeren fastsat et telefonmøde til den 15. marts 2016.

Firkløverets advokat har modtaget denne henvendelse fra dommeren telefonisk, og det fremgår af dommerens henvendelse, at det, dommeren ønsker diskuteret, er følgende punkter:

- Parternes stilling til sagens faktiske og retlige omstændigheder.

- Forligsmuligheder.

- Alternativ konfliktløsning, herunder mulighederne for retsmægling.

- Tilrettelæggelse af og tidsrammer for eventuel yderligere forberedelse.

- Hovedforhandlingens tilrettelæggelse.

- Tidspunktet for forberedelsens slutning.

- Omkostninger, som sagen vil kunne give anledning til.


/Søren Ingemann Larsen - 8. februar 2016