ER DET TREDIE TESTAMENTE EN HELLIG TEKST?

Kjære rådsmedlemmer på Martinus Institutt.


Mitt navn er John Karlsen og jeg har skrevet flere ganger før til dere om dette emnet, men har aldri fått svar.

Jeg har nettopp lest processkrivet som deres advokat har utformet, på vegne av dere, i forbindelse med rettsforfølgelsen dere har anlagt mot de fire som har gitt alle oss som ønsker det, tilgang til de originale tekstene i Det Tredie Testamente, og det jeg leste førte til at jeg følte et meget sterkt behov for å skrive et nytt åpent brev til dere.

Det følgende som jeg skriver er basert på min egen foreløpige forståelse av Det Tredie Testamente, og jeg kan godt ha misforstått, derfor inviterer jeg alle som leser dette brevet til å hjelpe meg til en bedre forståelse hvis de mener jeg har misforstått noe her.

I Det Tredie Testamente så sier Martinus, mange plasser, klart og tydelig at det han har gitt oss er «Talsmannen den hellige ånd», som Jesus lovte han skulle sende for å forklare oss det menneskene ikke kunne forstå på den tiden han var på Jorda, og som Martinus inngående forklarer, så er ikke «Talsmannen den hellige ånd» en person, men sannheten om de kosmiske lover.

Han forklarer oss at ånd er det samme som bevissthet og bevissthet er det samme som tanker, og han forteller oss videre at tanker som uttrykker sannheten om de kosmiske lover er hellige tanker, derav «Talsmannen den hellige ånd».

Men for at disse hellige tankene skulle kunne gis til menneskene på Jorda, så måtte de uttrykkes i ord som måtte utformes til en skrevet tekst, og som vi alle vet så er ord en meget primitiv måte å uttrykke tanker på, og når vi snakker om sannheten om de kosmiske lover så snakker vi om de dypeste og viktigste spørsmål i livet, og å uttrykke disse i ord er en nesten umulig oppgave. Denne teksten måtte derfor inneholde et nesten uendelig antall lag, det ene dypere enn det andre, og et menneske som skulle utføre en slik oppgave måtte ha kosmisk bevissthet, og Martinus legger da heller ikke skjul på at han har kosmisk bevissthet.

Hver eneste gang jeg leser Det Tredie Testamente på nytt så oppdager jeg nye lag som jeg hadde oversett. Det er som regel bare små nyanser i teksten som åpner disse nye lagene for meg og som fører til en dypere forståelse som igjen forbereder meg til å oppdage enda dypere lag neste gang jeg leser teksten.

Når jeg leste i processkrivet som deres advokat har utformet på vegne av dere, at dere hevder at Martinus ikke anså sine tekster som hellige, så følte jeg at dere, rådsmedlemmene på Martinus Institutt, fornekter Martinus, og dette førte til at jeg fikk en følelse av at Martinus Institutt ikke eksisterer lengre, noen har tatt det fra han. Jeg påstår på ingen måte at det forholder seg slik, jeg forteller dere bare helt ærlig hvilke tanker og følelser jeg fikk da jeg leste dette skrivet, og jeg har en sterk følelse av at jeg ikke er alene om å få slike tanker av å lese dette processkrivet. Derfor ber jeg dere om å forklare meg hva det er jeg ikke forstår når jeg får slike tanker.

Bibelen regnes av millioner av mennesker over hele verden som en hellig tekst, og Martinus forklarer i detalj de skjulte budskapene som Jesus ga oss og som viser at Bibelen virkelig er en hellig tekst, fordi den inneholder et skjult budskap om de kosmiske sannheter. Martinus ga sin åndsvitenskap navnet Det Tredie Testamente fordi den er fortsettelsen på denne hellige teksten. Han forklarer oss også i detalj hvordan teksten i bibelen senere ble endret slik at innholdet ble vill-ledende i stedet for veiledende for mennesker som ikke var utviklet nok til selv å gjennomskue dette.

Når dere hevder at de endringer dere gjør i Det Tredie Testamente ikke endrer innholdet og ikke hindrer oss i å nå de skjulte og dypereliggende lag i denne teksten, så må dere, etter min mening, ha kosmisk bevissthet for å vite dette sikkert, har dere det?, om ikke alle så må i det minste en av dere ha det for å kunne hevde med sikkerhet at dere ikke endrer innholdet.

Dere hevder videre i processkrivet at dere kan tilby nøyaktig den samme tilgangen på den originale teksten som de fire dere rettsforfølger, dette er i mine øyne ikke sant, det er rett og slett ikke min erfaring. Hvis dere tror at det å sitte foran datamaskinen og lese på deres hjemmeside er det samme som å lese den originale teksten i ro og mak fra en vakker innbundet bok, slik som de fire tiltale gir oss mulighet til, så føler jeg at dere ikke har så stor forståelse for det å virkelig studere Det Tredie Testamente på et dypt plan. For at jeg virkelig skal få tilgang på de dypereliggende lagene i denne hellige teksten så må jeg være i en helt spesiell stemning, og en slik stemning klarer jeg aldri å komme i når jeg sitter foran datamaskinen og leser på en hjemmeside. De vakkert innbundne bøkene som de fire tiltalte gir oss tilgang til, utstråler en energi som er en uvurderlig hjelp for meg til å komme i den spesielle stemningen jeg trenger å være i for å oppdage de dypereliggende lagene i teksten.

Nå har jeg forstått det slik at de fire tiltalte faktisk tilbød Instituttet å kjøpe de originale bøkene til kostpris slik at Instituttet kunne selge dem videre til de som måtte være interessert, med fortjeneste. Stemmer dette? Og i så fall, hvorfor tok dere ikke i mot dette tilbudet siden dere helt tydelig ikke selv ønsker å gi oss som ønsker å studere de originale bøkene, denne muligheten?

Jeg føler behov for å minne dere på at Det Tredie Testamente ikke ble gitt som gave til Martinus Institutt, det ble gitt som gave til absolutt alle mennesker på Jorda, og jeg føler at dere står mellom meg og gaven som Martinus har gitt meg, og hindrer meg i å få den, i den formen den ble gitt.

Når dere hevder at dere kan tilby oss det samme som de fire tiltalte kan, og vi skriver til dere og sier at det ikke stemmer, og dere fortsetter å hevde det samme, så føler jeg at dere ikke er villige til å lytte til dem som dere er satt til å tjene, nemlig mottakerne av den store gaven Martinus har gitt oss.

Som jeg har skrevet før i mine brev til dere, så ber jeg dere om å tilgi meg hvis jeg med mitt brev til dere skulle gjøre noe galt, akkurat som jeg tilgir dere hvis det skulle vise seg at dere ikke vet hva dere gjør i denne saken.

Med kjærlig hilsen
John Karlsen