Henvendelse til Erhvervsstyrelsen

Via de sagsøgtes (Firkløverets) advokat Peer Petersen er der nu blevet indleveret en henvendelse til Erhvervsstyrelsen.

Formålet med denne henvendelse er, at Erhversstyrelsen skal vurdere lovligheden af de mange ændringer i Martinusinstituttets seneste fondsvedtægter i forhold til de oprindelige vedtægter, som Martinus formulerede kort tid før hans bortgang.

Dokumenterne i forbindelse med henvendelsen kan downloades nedenfor, og det drejer sig om:

Firkløverets advokats følgebrev dateret 26. januar 2016.

Detaljeret gennemgang af de påtalte ændringer, underskrevet af Vagn Noach, Jan Langekær og Ingrid Holck.

Detaljeret skema, hvor de omtalte ændringer er yderligere dokumenteret.


Til yderligere orientering kan samtlige love downloades nedenfor:

1956 Love Martinus Åndsvidenskabelige Institut

1966 Love Martinus Åndsvidenskabelige Institut

1982 Love Martinus Åndsvidenskabelige Institut

1996 Love rettet i 2001 Martinus Idealfond

1996 Love rettet i 2003 Martinus Aktivitetfond

2014 Love Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut