Kurt Christiansen:
Martinus og hans livsværk
Det Tredie Testamente

En biografi

- Detaljeret indholdsfortegnelse -

Bind I

Forord - Indledning


1. Afsnit - Martinus barndom og ungdom. Årene 1890 til 1920.

1.1 Kildematerialet.
1.2 Martinus bedsteforældre på moderens side.
1.3 Martinus moder og hans halv- og helsøskende.
1.4 Gårdene Baggesvogn og Christianshede samt deres ejere.
1.5 Martinus mor er gravid, 1890.
1.6 Martinus plejeforældre og fødestedet Moskildvad.
1.7 Martinus fødsel, 1890.
1.8 Michael C. C. Thomsen udlægges som fader til Martinus.
1.9 Martinus udlagte fader og dennes familie.
1.10 Var den udlagte fader Martinus rigtige fader eller var det godsejer Lars Larsen der var hans fader?
1.11 Martinus erindringer fra sin tidlige barndom.
1.12 Martinus skoletid, 1897 - 1905.
1.13 Martinus første mærkelige oplevelser og hans dagligdag, 1900.
1.14 Martinus mor bliver syg og dør, 1901.
1.15 Martinus får arbejde uden for hjemmet, 1902.
1.16 Martinus går til konfirmationsforberedelse, 1904.
1.17 Martinus bliver konfirmeret, 1904.
1.18 Tiden er nu moden til at Martinus flytter hjemmefra og vælger en levevej, 1905.
1.19 Martinus vælger at blive uddannet som mejerist, 1908.
1.20 Martinus mors arbejdsgiver, godsejer Lars Larsen, dør på Hjørring Sygehus, 1911.
1.21 Martinus tegner og maler billeder, 1912.
1.22 Martinus aftjener sin værnepligt, 1913.
1.23 Efter at have aftjent sin værnepligt fortsætter Martinus med at arbejde som mejerist, 1914.
1.24 Martinus søger ind ved vagtselskabet i København, 1918.
1.25 Martinus får to telepatiske oplevelser i kælderen til herskabsvillaen hvor han er vagtmand.
1.26 Martinus bliver postbud i 1920.
1.27 Martinus bliver ansat på mejeriet Enigheden, 1920.
1.28 Martinus føler at hans liv ikke former sig som han kunne ønske det.
1.29 Drengen og den unge mand Martinus Thomsen.

2. Afsnit - Tiden omkring Martinus store åndelige oplevelse, som blev grundlaget for hans livsopgave. Året 1921.

2.1 Kildematerialet.
2.2 Martinus låner en bog om meditation, 21. marts 1921.
2.3 Martinus mediterer på Forsynet (Gud), 22. marts 1921,
2.4 Martinus mediterer igen, 23. marts 1921.
2.5 Martinus tilstand efter meditationerne.
2.6 Martinus tager igen ud til Lars Larsen.
2.7 Hvad var det egentlig der skete med Martinus bevidsthed ved denne åndelige oplevelse (indvielse)?
2.8 Meditation som værktøj.
2.9 Martinus ”ud af kroppen” oplevelser.
2.10 Var Martinus oplevelse under meditation en Kundalini-rejsning?
2.11 Hvad var det for en bog Martinus lånte af Lars Larsen?
2.12 Martinus nye muligheder som ”Kosmisk bevidst”.
2.13 Var det fordi Martinus var utrolig heldig ved netop at vælge at meditere på dette tidspunkt, efter denne bog, og på den måde
han gjorde, at han fik kosmisk bevidsthed?
Havde han ikke fået kosmisk bevidsthed, hvis han havde gjort noget andet end netop det han gjorde?
2.14 Martinus redegørelse for hvad kosmisk bevidsthed er, hvad der kræves for at opnå denne tilstand og hvad det indebærer.
2.15 ”Bivirkningerne”, de lav astrale evner som Martinus fik da han fik kosmisk bevidsthed.
2.16 Martinus fik en klar forståelse af hvad han skulle bruge sin kosmiske bevidsthed til.
2.17 Martinus bliver vegetar.
2.18 Kristus har altid været Martinus forbillede.
2.19 Med den nyerhvervede kosmiske bevidsthed fik Martinus et klart mål med sit liv.

3. Afsnit. - De første år efter Martinus fik kosmisk bevidsthed. Årene 1922 til 1929.

3.1 Kildematerialet.
3.2 Martinus er meget sammen med Lars Larsen og bliver introduceret hos hans venner og familie.
3.3 Martinus flytter fra pensionatet på Jagtvejen til et lille værelse på Pile Alle, 1922.
3.4 Martinus får økonomisk støtte så han ikke behøver at tjene til dagen og vejen, og arbejder intenst med at tegne sine symboler og
skrive på sit store værk, 1922.
3.5 Martinus syn på symbolernes værdi, og hvordan de bør anvendes.
3.6 Martinus laver lysbilleder af sine symboler.
3.7 Martinus skriver et brev til præsidenten for ordenen ”Stjernen i Øst”, Jiddu Krishnamurti, 1924.
3.8 Martinus får kontakt med Bernhard Løw og begynder at holde foredrag for små grupper uden for sin nærmeste kreds af venner,
1928.
3.9 Martinus afslår at hjælpe Direktør Vett med at finde det spyd som blev stukket i siden på Kristus.
3.10 Martinus og Antroposofien, samt diskussionen om ”Manden fra norden ”.
3.11 Martinus økonomiske forhold og hans nu udvidede vennekreds og tilhørerskare.
3.12 Martinus stifter bekendtskab med familien Lundbeck og Frk. Gregersen, 1928.
3.13 Familien Lundbeck beslutter at støtte Martinus med et fast månedligt beløb, 1928.
3.14 Frk. Gregersen og familien Lundbeck mødes en aften om ugen med Martinus, i frk. Gregersens lejlighed.
3.15 Martinus inviterer familien Lundbeck og frk. Gregersen ud til sig på Pile Alle.
3.16 Familien Lundbeck beslutter sig for at finde en bedre lejlighed til Martinus, 1929.
3.17 Alf Lundbeck fortæller om Martinus, som han oplever ham som menneske.
3.18 Martinus flytter til Lykkesholms Alle 7 A på 3. sal, 1929.
3.19 Martinus kommer nu ud til familien Lundbeck en aften om ugen, og bliver efterhånden inviteret meget ud, 1929.
3.20 Martinus får fornemmelsen af at han vil møde en ung mand, der skal være hans medhjælper.
3.21 Martinus bliver præsenteret for Erik Gerner Larsson hos tandlæge Ivert i Hillerød, 1929.
3.22 Erik Gerner Larsson bliver Martinus første elev og medarbejder ,1929.
3.23 Alf Lundbeck starter egen virksomhed og kan nu bedre støtte Martinus, 1929.
3.24 Ved Martinus 39 års fødselsdag ser Alf Lundbeck at der er problemer i forholdet mellem Lars Larsen og Erik Gerner Larsson,
som nu er Martinus medarbejder, 1929.
3.25 Alf Lundbeck fortæller om Martinus som menneske, 1929.
3.26 Martinus liv og ”Sagens” udvikling gennem de første syv år, hvor Martinus havde kosmisk bevidsthed.

4. Afsnit. - Martinus begynder at holde foredrag og nedskriver nogle af sine kosmiske analyser. Årene 1929 til 1932.

4.1 Kildematerialet.
4.2 Martinus undervisning af Erik Gerner Larsson, 1929.
4.3 Martinus arbejder på at lave en film om sine symboler, 1930.
4.4 Martinus relation til tandlæge Ivert i Hillerød der også fremstillede en protese til Martinus, 1930.
4.5 Martinus holder sit første egentlige offentlige foredrag i Århus den 24. august 1930.
4.6 Erik Gerner Larsson bliver fuldtids-sekretær hos Martinus, 1930.
4.7 Lars Larsen er utilfreds med at Erik Gerner Larsson skal arbejde heltids hos Martinus, og Martinus tilbagebetaler de penge
som han har lånt af Lars Larsen.
4.8 Lars Larsen trækker sig bort fra kredsen omkring Martinus, 1930.
4.9 Martinus afslutter manuskriptet til I. bind af Livets Bog, 1930.
4.10 Bernhard Løw tilbyder at betale for trykning af bogen, og man indleder forhandlinger om udstyret, 1930.
4.11 Martinus holder sit første offentlige foredrag i København den 1. december 1930.
4.12 Martinus skriver en kort skrivelse med titlen ”Orienterende oplysninger angaaende mit aandelige arbejde”, som han sender til
udvalgte mennesker som han ved er interesserede i hans arbejde, 1931.
4.13 Martinus holder flere offentlige foredrag i Odense, Århus og København vinteren 1930/31.
4.14 Martinus beslutter at hans bøger ikke skal sælges af boghandlere men fra hans eget kontor, 1931.
4.15 Bernhard Løw bliver syg og dør, 1931.
4.16 Bernhard Løw’s død i relation til udgivelsen af 1. bind af Livets Bog.
4.17 Fru Olufsberg inviterer Martinus og Gerner Larsson på en tur til Kullen i anledning af Martinus 41 års fødselsdag, 1931.
4.18 Martinus prøver at blive fri for sit efternavn - Thomsen.
4.19 Martinus flytter til Joakim Larsensvej 31, Frederiksberg og kalder sin nye lejlighed for Livets Bogs Bureau, da han nu skal til at
sælge sin bog fra denne adresse, 1932.
4.20 Oversigt over udviklingen i årene 1929 til 1932.

5. Afsnit. - Livets bogs bureau og Kosmos Feriekoloni oprettes. Årene 1932 til 1941

5.1 Kildematerialet.
5.2 Martinus begynder at holde offentlige foredrag på Borups Højskole, 1932.
5.3 Erik Gerner Larsson opretter de første studiekredse, 1932.
5.4 Martinus skriver til Lars Nielsen i Århus vedrørende studiekredsene, og spørger om det er muligt at han kan låne 2000 kr. til at
klare betalingen af første bind af Livets Bog, 1932
5.5 Martinus støtte til Erik Gerner Larsson under hans første foredrag, 1932.
5.6 Erik Gerner Larsson gifter sig, samt udgiver en digtsamling og en bog om Martinus, 1933.
5.7 Det 1. bind af Livets bog bliver anmeldt og kritiseret i ugebladet ”DET FRIE BLAD”, foråret 1933.
5.8 Martinus skriver sine første artikler i tidsskriftet ”OM”, 1933.
5.9 Martinus begynder udgivelsen af sit eget tidsskrift ”Kosmos”, 1933.
5.10 Lars Larsen tager navneforandring til Lars Nibelvang
5.11 Martinus køber en 9 tønde land stor grund der ligger ud til vandet ved landsbyen Klint vest for Nykøbing Sjælland, 1934.
5.12 Der bygges i første omgang syv sommerhuse på grunden. 1935.
5.13 Martinus lader fremstille et emblem der forestiller hovedsymbolet fra Livets Bog, 1935.
5.13 Feriekolonien i Klint, 1936.
5.14 Martinus køber endnu et lille bondehus med ½ tønde land jord. Huset ligger lige op ad Feriekolonien, 1936.
5.15 Erik Gerner Larsson får fremstillet Martinus livsmaske, 1936.
5.16 Martinus tegner et flag som han kalder ”Den hellige ånds symbol”, 1936.
5.17 Flaget hejses på Kosmos Feriekoloni, 1936.
5.18 Martinus og Erik Gerner Larsson med familie bor nu om sommeren i Klint og om vinteren i København.. 1936.
5.19 Martinus knytter Mogens Munch til sit arbejde som sekretær. 1936
5.20 Martinus køber ekstra 5½ tønde land jord til Feriekolonien, og der bygges en foredragssal, 1937.
5.21 Martinus køber Villa Rosenberg til Feriekolonien, 1938.
5.22 Erik Gerner Larsson arbejder med opbygning af gartneriet, så det kan levere grøntsager til Koloniens gæster, 1938.
5.23 Martinus første bil. 1938.
5.24 Vintersæsonen 1938/39. Arbejdet med foredrag og studiekredse.
5.25 Der oprettes en studiekreds på Langeland på Helmer Fogedgaards foranledning, 1938.
5.26 Martinus begynder at udgive 2. bind af Livets Bog som tillæg til tidsskriftet Kosmos, 1938.
5.27 Martinus går stærkt ind for esperanto, og Kosmos kommer, i en kortere periode, til at indeholde artikler på dette sprog, 1939.
5.28 Dansk Folkeferie lejer Feriekolonien i for- og eftersæson, 1939.
5,29 Hovedsymbolet ”Det treenige princip” males efter Martinus ønske på foredragssalens endevæg, 1939.
5.30 Livets Bogs Bureau flytter fra Joakim Larsensvej 31, Frederiksberg til Glahns Alle 33, 1. sal, Frederiksberg, 1939.
5.31 Studiekredsarbejdet vinteren 1939/40.
5.32 Dr. phil. Konrad Simonsen, forsker på Københavns Universitet.
5.33 Ændringer af bestående bygninger og nybygninger i Kosmos Feriekoloni, 1940.
5.34 Martinus bliver 50 år den 11. august 1940.
5.35 Billedhuggeren Harald Isenstein, 1941
5.36 Stemningen om sommeren i Kosmos Feriekoloni beskrevet af Verner Mogensen.
5.37 Martinus artikler i Kosmos.
5.38 Tyskernes besættelse af Danmark den 9. april 1940, og besættelsens betydning for Martinus arbejde.
5.39 Livets Bogs Bureau flytter fra 1. sal til 4. sal på Glahns Alle nr. 33, 1941.
5.40 Martinus skriver på Livets Bog bind 2. 1939 til 1941.
5.41 Cand. polyt. I. G. Hannemann skriver i Kosmos. 1940.
5.42 Sagens udvikling i perioden 1932 til 1941.

6. Afsnit. - ”Livets Bogs Bureau” får eget hus, og den nyoprettede korrespondanceafdeling udsender kontaktbreve. Årene 1941 til 1945

6.1 Kildematerialet.
6.2 Martinus bliver omtalt som kommunist i det nazi-orienterede blad National-Socialisten, 1941.
6.3 Studiekredsarbejdet, og oprettelsen af Korrespondanceafdelingen der udgiver Kontaktbrevene, 1941.
6.4 Martinus beslutter at man skal bruge betegnelsen ”Sagen” som en fællesbetegnelse for de aktiviteter der udføres under hans
ledelse, 1941.
6.5 Kosmos Ferieby og gæsterne fra Dansk Folkeferie, 1941.
6.6 De vigtigste medarbejdere i Martinus og sagens tjeneste, 1941.
6.7 Erik Gerner Larsson bliver skilt fra Thora (født Hammerlund), 1942.
6.8 Martinus får tilbud om at købe ejendommen Mariendalsvej 94-96, Frederiksberg, 1942.
6.9 Trykning og salg af bøger skrevet af Martinus, 1942.
6.10 Erik Gerner Larsson og studiekredsarbejdet, et tilbageblik.
6.11 Der undervises i esperanto og en af Martinus bøger, ”Påske”, bliver som den første oversat til esperanto, 1943.
6.12 Livets Bogs Bureau flytter fra Glahns Alle til den nyerhvervede ejendom på Ma-riendalsvej 94-96, 1943.
6.13 Martinus fødselsdag den 11/8 1943.
6.14 Indvielsen af den nyerhvervede ejendom den 3. oktober 1943.
6.15 Efter indvielsen af ejendommen har vi endnu en øjebliksbeskrivelse i form af et brev fra Erik Gerner Larsson til
Helmer Fogedgaard, 9/10 1943.
6.16 Man begynder at undervise børn i Martinus kosmologi, 1943.
6.17 Martinus afslutter 3. bind af Livets bog der er udsendt som tillæg til Kosmos, 1943.
6.18 Martinus knytter fire nye medarbejdere til sagen, 1943/44.
6.19 Livet om sommeren i Kosmos Feriekoloni 1942 til 1945
6.20 Erik Gerner Larsson skaffer medarbejdere til Sagen ved at køre såkaldte ”Medarbejderhold”.
6.21 Den 2. verdenskrig slutter 4. maj 1945.
Vi vil se på hvilken indvirkning krigen havde på sagens udvikling og på hvordan Martinus så på den.
6.22 Lad os nu lige standse op og se på hvad krigen havde haft af indvirkning på Martinus, Sagen og dens aktiviteter.
6.23 Udviklingen gennem årene 1941 til 1945.

7. Afsnit. - De første år efter 2. verdenskrigs afslutning. Årene 1945 til 1950

7.1 Kildematerialet.
7.2 Oversigt over de forskellige aktiviteter i 1945.
7.3 Den 24. marts 1946 er det 25 år siden Martinus fik kosmisk bevidsthed.
7.4 Martinus ”poltilstand”. Var Martinus seksuelt orienteret eller ikke ?
7.5 Martinus køber Klintsøgård samt de til gården hørende fire landarbejderboliger og 20 tdr. land jord, 1946.
7.6 Et lille øjebliksbillede fra foråret 1946 inden sæsonen begynder, har vi i form af et brev fra Erik Gerner Larsson til
Helmer Fogedgaard dateret 1/5 1946.
7.7 Erik Gerner Larssons beskrivelse af den første sommer med Klintsøgaard som hotelpension, august 1946.
7.8 Oprettelse af et partial-obligationslån, 1946.
7.9 Martinus holdning til at tage mennesker, som ikke er specielt interesseret i Martinus kosmologi, ind i Feriebyen samtidig med
”Sagens Venner”, 1946.
7.10 En lille situationsbeskrivelse i form af et brev fra Erik Gerner Larsson til Helmer Fogedgaard fra januar 1947.
7.11 Kosmos Feriekoloni omdøbes til ”Kosmos Ferieby”, 1947.
7.12 Der stilles et antal værelser til rådighed for udenlandske turister, efter opfordring fra offentlige myndigheder, 1948.
7.13 Martinus indvier den nye foredragssal i pinsen 1948.
7.14 Livets Bog 4. bind er færdigudgivet, og Martinus fortsætter med at udgive 5. bind som tillæg til Kosmos, 1946/47.
7.16 Der oprettes en studiekreds i Malmø, og Erik Gerner Larssons bog om Martinus udkommer på svensk, 1946.
7.17 Vinterhalvåret 1946/47, undervisning på Instituttet og i studiekredsene.
7.18 Udlejningen i Kosmos Ferieby 1947.
7.19 Udgivelsen af Kontaktbrevene standses, 1946.
7.20 Tidsskriftet Kosmos ændrer karakter, 1947.
7.21 Inger Gaardes bog med prosastykker udkommer, 1946.
7.22 Tegneren Hans Henning Withus får kræft og dør, 1947.
7.23 Martinus foredrag sælges som duplikerede referater, 1947.
7.23 Martinus foredrag sælges som duplikerede referater, 1947.
7.24 Lars Nibelvang dør den 8. januar 1948.
7.25 Fru Nicoline Lundbeck dør den 22. maj 1948.
7.26 Kosmos Ferieby udstykkes i enkeltgrunde der sælges til Sagens venner, 1948.
7.27 Erik Gerner Larsson påbegynder arbejdet med at skrive ”Kursus i Martinus Åndsvidenskab”, 1948.
7.28 Udgivelsen af en serie af småbøger indeholdende Martinus foredrag og artikler påbegyndes, 1948.
7.29 Martinus begynder at skriver julehilsener som sendes ud separat. 1948.
7.30 Tidsskriftet Kosmos skifter format fra A4- til A5-format, og man skifter trykkeri, 1949.
7.31 Fysiske og strukturmæssige ændringer i Kosmos Ferieby, 1949.
7.32 Stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen for Kosmos Ferieby, 1949.
7.33 Benjamin Saxe, Tage Buch og Peter Zacho begynder at skrive i tidsskriftet Kosmos, 1949.
7.34 Udsendelsen af Kontaktbreve genoptages den 13/1 1950.
7.35 Martinus får foræret en komplet stålbåndoptager, 1950.
7.36 Flere af Martinus skrifter oversættes til svensk, 1950.
7.37 Der udsendes meddelelse om Martinus forestående 60 års fødselsdag, marts 1950.
7.38 Poul Brunton besøger Martinus i Kosmos Ferieby, 1950.
7.39 Livets Bog bind 1 og 2 bliver genoptrykt da første oplag er udsolgt, 1950.
7.40 Erik Gerner Larssons ægteskaber.
7.41 Mogens Munck Holder op med at arbejde for Martinus, 1950/51.
7.42 Oversigt over perioden 1945 til 1950.

8. Afsnit. - Forfatteren Lars Nibelvang (Lars P. Larsen), blandt venner kaldet Lasse. Født 1879 død 8. januar 1948.

8.1 Kildematerialet.
8.2 Min begrundelse for specielt at beskæftige mig med Lars Nibelvang.
8.3 Lars Nibelvangs baggrund for at forstå Martinus fra første færd.
8.4 Martinus møde med og samvær med Lars Nibelvang.
8.5 Martinus er klar over, at han selv skal skrive det ned, som han modtager gennem sin kosmiske bevidsthed.
8.6 Lars Nibelvang støtter Martinus i tanken om at det er Martinus selv, der skal skrive sine kosmiske analyser.
8.7 Lars Nibelvangs negative holdning overfor Erik Gerner Larsson, 1929.
8.8 Det kommer til et brud mellem Martinus og Nibelvang, og en splittelse i kredsen omkring Martinus, 1930/31.
8.9 I første årgang af Kosmos 1933 skrev Nibelvang en artikel i flere afsnit med titlen: ”Strejflys over det seksuelle mysterium”.
8.10 Nibelvang skriver ikke noget i perioden 1933 til 1940. Herefter skriver han i tidsskriftet Okkultisten.
8.11 Gennemgang af de artikler som Nibelvang skrev i Okkultisten:
8.12 Lars Nibelvang dør den 8. januar 1947 69 år gammel efter en længere sygeperiode.
8.13 Lars Nibelvangs ikke udgivne manuskripter.
8.14 Lars Nibelvang og ”den sorte bog”.
8.15 Sammenfattende bemærkninger om forholdet Martinus - Lars Nibelvang.

9. Afsnit. - Helmer Fogedgaard og tidsskriftet Okkultisten.

9.1 Begrundelsen for at se på tidsskriftet ”Okkultisten” og dets redaktør og stifter, Helmer Fogedgaard.
9.2 Kildematerialet.
9.3 Helmer Fogedgaard og de forhold der danner baggrunden for hans dybe interesse for Martinus kosmologi.
9.4 Helmer Fogedgaard får kontakt til Martinus og Erik Gerner Larsson, 1935/36.
9.5 Helmer Fogedgaard tilbyder Martinus et lån, hvis Martinus skulle få behov for det, og kommer med forslag til ændring af
tidsskriftet Kosmos, 1938.
9.6 Helmer Fogedgaard skriver til Martinus og tilkendegiver, at han synes det er forkert at ændre den tradition, at man kun spiser
vegetarisk i feriekolonien. Ændringen skyldes at der også kommer gæster fra Dansk Folkeferie, 1939.
9.7 Martinus holder foredrag i studiekredsen på Langeland, 1939.
9.8 Helmer Fogedgaard låner Martinus 2000 kr., 1939.
9.9 Helmer Fogedgaard har tanker om at slutte sig til Martinus som medarbejder, og fremsætter ideer til hvordan forskellige ting kan
forbedres, 1939.
9.10 Helmer Fogedgaard har besluttet at han vil udgive tidsskriftet ”Okkultisten” og meddeler dette til Erik Gerner Larsson, 1939.
9.11 Okkultisten begynder at udkomme, og Helmer Fogedgaard sender de enkelte numre gratis til Livets Bogs Bureau efterhånden
som de udkommer, 1940.
9.12 Martinus skriver til Helmer Fogedgaard for at tilkendegive sin holdning til, at Fogedgaard skriver om Martinus og hans
kosmologi i Okkultisten, marts 1940.
9.13 Erik Gerner Larsson skifter nu holdning til Okkultisten og påpeger, at han aldrig har haft nogen anden opfattelse end den
Martinus selv har givet udtryk for, april 1940.
9.14 Helmer Fogedgaard skriver for første gang til Lars Nibelvang, 1940.
9.15 Lars Nibelvang begynder at skrive artikler til Okkultisten, 1940
9.16 Venskabet mellem Helmer Fogedgaard og Lars Nibelvang udvikler sig, 1940
9.17 Helmer Fogedgaard prøver på at forbedre forholdet mellem Martinus og Lars Nibelvang, 1941
9.18 Helmer Fogedgaard arbejder ihærdigt på at få trykt Nibelvangs Artikelserie ”Guddomsbegrebets Udvikling” i bogform, 1941
9.19 Lars Nibelvangs bog ”Guddomsbegrebets Udvikling” er nu ved at være færdigtrykt og skal markedsføres, 1941
9.20 Helmer Fogedgaard tilbyder igen at Martinus kan få en annonce i tidsskriftet Okkultisten, oktober 1941.
9.21 Helmer Fogedgaard udveksler synspunkter med Lars Nibelvang.
9.21 Martinus frabeder sig at få tilsendt flere numre af tidsskriftet Okkultisten, februar 1942.
9.22 Helmer Fogedgaard undrer sig over Martinus holdning, fortæller Lars Nibelvang om situationen og skriver igen til Martinus,
1942.
9.22 Nogle breve fra Erik Gerner Larsson til Helmer Fogedgaard fra 1942. Brevene viser den indstilling som er begrundelsen for
Lars Nibelvangs kritik af Martinus og Erik Gerner Larsson, fremført i artiklen ”Ord der bør siges”.
9.23 Helmer Fogedgaard skriver til Lars Nibelvang i anledning af Nibelvangs 63 års fødselsdag, 1942
9.24 Efter de provokerende breve som Helmer Fogedgaard modtog fra Erik Gerner Larsson skrev Fogedgaard tilbage og tilkendegav
sine synspunkter. Både Martinus og Erik Gerner Larsson skriver til Fogedgaard som svar på dette brev, 1942.
9.25 Helmer Fogedgaard fortæller Lars Nibelvang om det passerede, og inviterer ham til medarbejdermøde i Okkultistens regi, 1942.
9.26 Louis Brinkfort opfordrer Helmer Fogedgaard til at anmelde tre af Martinus bøger i Okkultisten, januar 1943.
9.27 Helmer Fogedgaard skriver igen til Erik Gerner Larsson med forslag til forandringer i Kosmos Feriekoloni. Gerner Larsson
svarer den 3/2 1943.
9.28 Helmer Fogedgaard har under sit ophold på Kosmos Feriekoloni tilkendegivet overfor Martinus og Erik Gerner Larsson, at han
vil træde tilbage som redaktør af Okkultisten, 1943.
9.29 Erik Gerner Larsson skriver til Helmer Fogedgaard og gratulerer ham med hans beslutning om at træde tilbage som redaktør af
Okkultisten, november 1943.
9.30 Helmer Fogedgaard skriver i Okkultisten om sin beslutning om at træde tilbage som redaktør af bladet, december 1943.
9.31 Den påtænkte samarbejdssituation mellem Helmer Fogedgaard og ”Livets Bogs Bureau” bliver skrinlagt på grund af
Helmer Fogedgaards kritiske holdning, november 1943.
9.32 Helmer Fogedgaard opgiver i denne omgang at arbejde for Martinus, og fortsætter som menig medarbejder ved Okkultisten.
Den nye redaktør af Okkultisten, Torkil C. Johnsen åbenbarer hvad der er årsagen til Helmer Fogedgaards beslutning, januar 1944.
9.33 Helmer Fogedgaard fortæller Lars Nibelvang om sin indstilling til et samarbejde med Martinus, 1943
9.34 Erik Gerner Larsson føler sig magtesløs og meget forarget over Helmer Fogedgaards indstilling til problemerne ved et muligt
samarbejde, problemer som Gerner Larsson slet ikke kan forstå, november 1943.
9.35 Straks efter at T. C. Johnsen er blevet redaktør af Okkultisten opstår der problemer med Johnsens grove måde at formulere sig
på, januar 1944.
9.36 Erik Gerner Larssons bliver nu rigtig vred og ønsker at bryde forbindelsen med Helmer Fogedgaard på grund af Johnsens
artikler i Okkultisten, februar 1944.
9.37 Lars Nibelvang skriver nu den famøse artikel: ”Ord der bør siges!” hvor han offentlig kritiserer såvel Martinus som
Erik Gerner Larsen for deres væremåde overfor Helmer Fogedgaard, marts 1944.
9.38 Efter Lars Nibelvangs kritiske artikel skriver Helmer Fogedgaard til Martinus. Martinus svarer, og kommenterer indirekte
Nibelvangs artikel, april 1944.
9.39 Helmer Fogedgaard skriver og forsvarer Lars Nibelvang overfor Martinus, maj 1944.
9.40 Redaktør T. C. Johnsen fratræder som redaktør af Okkultisten og redaktørposten overtages af Ib Langsted, december 1944.
9.41 Helmer Fogedgaard skriver til Martinus i anledning af hans 55 års fødselsdag, og Martinus inviterer Fogedgaard til at besøge
ham og gennemdrøfte misforståelser, august/september 1945.
9.42 Tidsskriftet Okkultisten skifter redaktør idet Helmer Fogedgård igen overtager redaktørposten, november 1945.
9.43 Erik Gerner Larsson skriver igen til Helmer Fogedgaard, januar 1946.
9.44 Helmer Fogedgaard skriver et fødselsdagsbrev til Martinus og Martinus skriver tilbage, august 1946.
9.45 Erik har nu genoptaget korrespondancen med Helmer i fuldt omfang, hvilket de følgende breve viser, august 1948.
9.46 Helmer Fogedgaard skriver til Erik Gerner Larsson og påpeger det uheldige i, at man foruden vegetarmad også vil servere kød
og alkoholiske drikke på restauranten på Klintsøgård. Gerner Larsson og Martinus svarer Helmer, juni 1947.
9.47 Forskellige småartikler, boganmeldelser og notater i Okkultisten, 1948.
9.48 Erik Gerner Larsson opfordrer Helmer Fogedgaard til at skrive flere artikler i Kosmos, og omtaler ændringerne i tidsskriftets
format, 1949.
9.49 Der bliver nu meget længere mellem brevene fra Martinus og Erik Gerner Larsson til Helmer Fogedgaard og brevvekslingen dør
langsomt ud i årene 1950 til 1956.
9.50 Hvad har vi set og lært omkring Erik Gerner Larsson og specielt omkring Martinus som menneske gennem denne meget
omfattende brevveksling, der har strakt sig fra 1936 til 1956.
9.51 Brevene fra Erik Gerner Larsson.
9.52 Brevene fra Martinus.

Bind II

10. Afsnit. - Perioden med Martinus udenlandsrejser. Årene 1951 til 1960

10.1 Kildematerialet.
10.2 Kosmos Ferieby, 1950.
10.3 Arbejdet på Instituttet, 1951.
10.4 Tegneren Paul Vermehren tilknyttes Sagen, og Benjamin Saxe arbejder på at opbygge en brevskole, 1951.
10.5 Martinus 61 års fødselsdag den 11. august 1951.
10.6 Erik Gerner Larsson rejser til England og Martinus bliver inviteret til Island, 1951.
10.7 Martinus holder foredrag i studenterforeningens store festsal.
10.8 Martinus’ Kulturfond, 1951.
10.9 Åndsvidenskab for hvermand, påbegyndt 1952.
10.10 Carlo Münchenberg skriver en artikel med titlen: ”Nogle telepatiske og hypnotiske forsøg i relation til Martinus analyser”,
1952.
10.11 Martinus’ foredrag uden for København, 1952.
10.12 Erik Gerner Larsson afslutter sit værk: ”Kursus i Martinus åndsvidenskab, 1952.
10.13 Sigbritt Terner opretter et ”Kosmos Studiehem” i Varnhem, 1952.
10.14 Kosmos Ferieby, 1952.
10.15 Martinus første rejse til Island, 1952.
10.16 Erik Gerner Larsson gifter sig med Lise Duus Christensen, 1952.
10.17 Martinus holder foredrag i studenterforeningen, 1952.
10.18 Skolepsykolog Svend Åge Rossen begynder at skrive i Kosmos, 1952.
10.19 Paul Brunton er gæst hos Martinus, 1952.
10.20 Overlæge Cai Ankerbye køber Klintsøgård for at indrette en vegetar- og råkost-kuranstalt, 1952.
10.21 Mogens Møllers foredragsarbejde i provinsen, 1952/53.
10.22 Kosmos Ferieby efter frasalg af Klintsøgård og salg af enkeltgrunde til private, 1953.
10.23 Der oprettes en arbejdsgruppe med henblik på at oversætte tekster til esperanto, 1953.
10.24 Foredrag og studiekredse, sommer og efterår 1953.
10.25 Studiekredse og aktiviteter uden for Danmarks grænser, 1953.
10.26 Venner af Martinus lejer stand på messe i Forum for at informere om Martinus kosmologi, 1953.
10.27 Martinus udgiver bog med 37 symboler, men uden tekst, 1953.
10.28 Cai Ankerbye sælger Klintsøgaard til Nykøbing Sjællands sygehus, 1954.
10.29 I perioderne maj-juni og i august måned udlejes Kosmos Ferieby til Alders- og invalidepensionister fra Frederiksberg kommune,
foråret 1954.
10.30 Første hefte af ”Kursus i Martinus Åndsvidenskab” oversættes til svensk, 1954.
10.31 Erik Gerner Larsson har den 1. august 1954 arbejdet 25 år i åndsvidenskabens tjeneste.
10.32 Sam Zinglersen køber Martinus barndomshjem ”Moskildvad” i Sindal, 1954.
10.33 Erik Gerner Larsson rejser til Tyskland, Svejts, Sverige, England, Holland og Frankrig, 1954.
10.34 Martinus rejse til Japan og Indien, 1954.
10.35 Nogle af Martinus bøger oversættes til svensk og engelsk, 1954.
10.36 Tidsskriftet Kosmos ophører med at udkomme og erstattes af årsheftet ”Julekosmos, 1954/55.
10.37 Foredrag og studiekredse, vinteren 1954/55.
10.38 Erik Gerner Larsson holder foredrag og viser lysbilleder fra Kosmos Ferieby for aldersrentenydere på Frederiksberg,
februar 1955.
10.39 Kosmos Ferieby, sommeren 1955.
10.40 Martinus anden rejse til Island, juni 1955.
10.41 Fru Charlotte Olufsberg dør 17. juni 1955.
10.42 Korte oplysninger af interesse, 1955.
10.43 Bogtrykker og grafiker Per Thorell får kontakt med Martinus, 1955.
10.44 Kosmos Ferieby runder de 20 år, 1955.
10.45 Martinus skriver den 31/10 1955 en takkeskrivelse til Kulturfondens medlemmer.
10.46 Julekosmos 1955, oplysninger om vigtige tiltag og aktiviteter i 1955.
10.47 Bogen ”Hvad er sandheden” oversættes til esperanto, 1956.
10.48 Studiekredsene i provinsen, 1956.
10.49 Erik Gerner Larsen rejser til England og til Holland for at møde nogle af Sagens venner, 1956.
10.50 Martinus bliver for første gang alvorlig syg, og bliver behandlet for et ondartet maveonde (mavekræft), 1956.
10.51 Kosmos Ferieby 1956.
10.52 Der dannes en gruppe med det formål at oversætte litteratur om og af Martinus, til engelsk, 1956.
10.53 Martinus hovedsymbol trykkes i stort format og håndmales, med henblik på salg, 1956.
10.54 Første skridt til at gøre ”Sagen” til en selvejende institution, 1956.
10.55 Martinus trækker sig i en periode tilbage fra foredrags- og undervisningsvirk-somhed for at hellige sig sin
skribentvirksomhed, 1956.
10.56 Foredrag og studiekredse i vintersæsonen 1956/57.
10.57 I Kontaktbrevene gives der nu opgaver som man ønsker at læserne, hvis de har lyst, skal besvare skriftligt, 1956.
10.58 Der oprettes nu kurser for vordende medarbejdere, 1956.
10.59 Julekosmos 1956.
10.60 Martinus begynder at skrive på Livets Bog bind VI, 1956.
10.61 Gæster fra Japan og fra Indien, 1955 og 1957.
10.62 Erik Gerner Larsson forbereder sin rejse til Indien, 1957.
10.63 Der fremstilles en lille sølvnål til at anbringe i reverset, med Sagens symbol, 1957.
10.64 I 1957 er Kosmos Ferieby som tidligere, åben for aldersrentenydere i for- og eftersæsonen.
10.65 ”Kursus i Martinus Åndsvidenskab” skrevet af Erik Gerner Larsson samt flere af småbøgerne med Martinus artikler
er blevet oversat til engelsk, 1957.
10.66 Omdannelse af Martinus åndsvidenskabelige institut til en selvejende institution, 1956/57
10.67 Undervisning og foredrag i vintersæsonen 1956/57.
10.68 Erik Gerner Larssons rejse til Indien, 1957.
10.69 Fabrikant Robert Petersen modellerer en buste af Martinus. Gipskopier sælges af Instituttet, 1957.
10.70 Martinus skriver en artikel i anledning af 25 året for Erik Gerner Larssons start af studiekredsarbejdet, 1957.
10.71 Per Bruus- Jensen bliver elev hos Martinus, august 1957.
10.72 Lilli Nordrup dør den 13. juni 1957.
10.73 Artikler i Julekosmos 1957.
10.74 Kosmos Ferieby, 1958.
10.75 Martinus 3. rejse til Island, 1958.
10.76 Foredrag og studiekredse i september og oktober 1958.
10.77 Artikler i Julekosmos 1958.
10.78 Erik Gerner Larssons anden rejse til Indien 1958 – 59.
10.79 Rapport fra M. S. Mathur i Indien om Erik Gerner Larssons arbejde derovre, 1959.
10.80 Direktør Sven Johansson, Malmø er død, 1959.
10.81 Livets Bog I er blevet oversat til engelsk, 1959.
10.82 Undervisningen i Danmark, 1959.
10.83 Ny udstykning i Kosmos Ferieby, 1959.
10.84 Kosmos Feriehem – Varnhem, 1959.
10.85 Instituttet efterår 1959.
10.86 Juliana Westerlund, Stockholm er død den 4. oktober 1959.
10.87 Julekosmos 1959.
10.88 Martinus får en filmfremviser i julegave af Sagens venner, 1959.
10.89 Erik Gerner Larssons 3. rejse til Indien, 1959/60.
10.90 M. S. Mathurs 2. rapport vedrørende Erik Gerner Larssons besøg i Indien, samt P. T Advani’s hilsen pr bånd, 1960.
10.91 Mahabir S. Mathur dør den 9. juni 1960.
10.92 Martinus 70 års fødselsdag den 11. august 1960.
10.93 Martinus tale ved sin 70 års fødselsdag den 11. august 1960.
10.94 Festskriftet for Martinus i anledning af hans 70 års fødselsdag den 11. august 1960.
10.95 Martinus takkeskrivelse i Kontaktbrev nr. 17, 1960.
10.96 Status over aktiviteterne inden for Sagens områder, samt omtale af nye aktiviteter, 1960.
10.97 Korrespondancekursus i Martinus kosmologi, udarbejdet af Per Bruus-Jensen, udsendes, 1960.
10.98 Erik Gerner Larsson foreslår at der arrangeres foredrag i private hjem, 1959.
10.99 Martinus afslutter arbejdet med Livets Bog den 25. november 1960.
10.100 Julekosmos udsendes ikke i 1960.
10.101 Instituttet sælger billeder af Martinus i sæt på 10 stykker. Billederne viser Martinus på forskellige tidspunkter i sit liv, 1960.
10.102 Sagens udvikling i tiåret 1951 til 1960.
10.103 Martinus personlige samvær med de nærmeste af sagens venner i tiåret 1950 til 1960.
10.104 Martinus lejlighed i Instituttet på Mariendalsvej på Frederikaberg.

11. Afsnit. En periode med jævn og rolig udvikling. Årene 1961 til 1970

11.1 Kildematerialet.
11.2 Martinus er sammen med Peter Zacho og Sam Zinglersen en aften hver uge i Sam Zinglersens hjem som er nabo til Instituttet.
11.3 T. P. Advanis død og det fortsatte arbejde med udbredelsen af Martinus kosmologi i Indien, 1961.
11.4 Informationshefte med titlen ”Martinus Institut”, januar 1961.
11.5 Sam Zinglersen inviterer Martinus og Peter Zacho på en tur til Ægypten og Palæstina, oktober 1961.
11.6 Avisomtale af Kosmos Ferieby, og foredrag i efterårsperioden, 1961.
11.7 Kosmos Ferieby får ny foredragssal, 1961.
11.8 Julekosmos 1960-61.
11.9 Kontaktbrevene på andre sprog.
11.10 Martinus rejser igen til Island, september 1962.
11.11 Det overvejes at stille båndoptagelser af Martinus foredrag til rådighed for studiekredse, november 1962.
11.12 Julekosmos 1962.
11.13 Undervisning i efteråret 1962-63.
11.14 Brevveksling mellem Martinus og familierne Thorell og Thomsen i forbindelse med at Martinus har været på besøg i deres
sommerhus på Skagen, og i relation til Tom C. Thomsens død, 1963.
11.15 Første bind af ”Det evige Verdensbillede” udkommer, 1963.
11.16 Kosmos Ferieby, 1963.
11.17 Julekosmos 1963.
11.18 Mogens Møller fylder 50 år den 12. marts 1964.
11.19 Paul Vermehren dør den 2. maj 1964.
11.20 Per Bruus-Jensen holder 3 foredrag over emnet: ”Åndsforskning og materi-eforskning”, 1964.
11.21 Kosmos Ferieby 1964.
11.22 Forskellige oplysninger vedrørende aktiviteter og udkomne bøger og lydbånd, 1964.
11.23 Julekosmos 1964.
11.24 Per Bruus-Jensen: ”Det levende væsen og livets oplevelse”, 1964
11.25 Foredrag i forårssæsonen 1965.
11.26 Kosmos Ferieby foråret 1965.
11.27 Ændringer i Sagens ledelse (ændring af bestyrelsen i den selvejende institution), 1965.
11.28 Ib Schleicher rejser til Japan i 1965.
11.29 Kosmos Ferieby 1965.
11.30 Sigbritt Terner hejser Sagens flag i Kosmos Feriehem i Varnhem, Sverige den 19 juni 1965.
11.31 Per Bruus-Jensen: ”Hvordan kan jeg gøre Guds Vilje”, 1965.
11.32 Foredrag i vintersæsonen 1965.
11.33 Martinus 75 års fødselsdag onsdag den 11. august 1965.
11.34 Erik Gerner Larsson må tage på et rekreationsophold i Spanien på grund af hjerteproblemer, 1965.
11.35 Julekosmos 1965.
11.36 Ændringer af Kontaktbrevenes indhold med virkning fra begyndelsen af 1966.
11.37 Omarbejdede Love for ”Martinus åndsvidenskabelige Institut” udsendes, 9. maj 1966.
11.38 Martinus rejser igen på foredragstur til Island, 1966.
11.39 Erik Gerner Larsen holder nu kun få foredrag, men skriver flere bøger, 1966.
11.40 Foredragsprogram for højsæsonen i Kosmos Ferieby 1966.
11.41 Præcisering af arbejdsopgaver for bestyrelsesmedlemmerne i den selvejende institution Martinus Institut, 1966.
11.42 Foredrag og studiekredse i vintersæsonen 1966/67.
11.43 Ændring af Kontaktbrevenes indhold, 1966.
11.44 Julekosmos 1966.
11.45 Erik Gerner Larsson er igen syg, 1967.
11.46 Martinus introducerer Per Thorell som skribent i kontaktbrevene, 1967.
11.47 Mogens Møller og Tage Buch i London, 1967..
11.48 Gerard Oude Groen flytter ind hos Sam Zinglersen og bliver efterhånden elev hos Martinus, og Martinus nære ven, 1967.
11.49 Foredrag og kurser i Kosmos Ferieby i højsæsonen 1967.
11.50 Ændring af Kontaktbreve og tidsskriftet Kosmos/Julekosmos, 1967.
11.51 Martinus 77 års fødselsdag den 11. august 1967.
11.52 Esperantokongressen i Rotterdam 1967.
11.53 Ombygninger på Instituttet og omrokering af foredragene i København, 1967/68.
11.54 Julekosmos 1967 (det sidste Julekosmos).
11.55 Sigge Westerlund udarbejder lysbillede/lydbånd og Erik Gerner Larsson skriver igen i Kosmos, 1968.
11.56 Foredrag og kurser i sommersæsonen 1968.
11.57 Tredje bind af symbolbogen er nu færdig og flere bøger er oversat til andre sprog, 1968.
11.58 Martinus 78 års fødselsdag den 11. august 1968.
11.59 Tage Buch skriver et brev til alle Sagens venner og anmoder om støtte til forskellige aktiviteter, december 1968.
11.60 Foredrag og kurser i vintersæsonen 1968/69.
11.61 Forlaget Logos, 1968.
11.62 Ændring af tidsskriftet Kosmos og ajourføring af arbejdet inden for Sagens rammer, 1969.
11.63 Indeks til alle Martinus bøger påbegyndes, 1969.
11.64 Martinus symbolbog er udkommet på islandsk, 1969.
11.65 Martinus rejse til England foråret 1969.
11.66 Sommersæsonen i Kosmos Ferieby 1969
11.67 Martinus udsender en informationsskrivelse til Sagens venner, juni 1969.
11.68 Martinus 79 års fødselsdag den 11. august 1969.
11.69 Mogens Møller i USA, 1969.
11.70 Erik Gerner Larssons 40 års jubilæum i Sagens tjeneste den 1. august 1969.
11.71 Seks nye Kosmos-bøger (serien af småbøger) udkommer i slutningen af 1969.
11.72 Tidsskriftet Kosmos 1970.
11.73 Kosmos Ferieby sommeren 1970.
11.74 Mogens Møller og Tage Buchs rejse til England og Holland i foråret 1970.
11.75 Martinus på Island for 6. gang i juni 1970.
11.76 Rolf Elving bliver Martinus elev, 1970.
11.77 Martinus 80 års fødselsdag den 11. august 1970.
11.78 Professor I. G. Hannemanns bog “Mennesket den absurde robot?” på 195 sider udkommer 26. august.
11.79 Mogens Møller og Gerard Oude Groen til kongres i Vestberlin, 1970.
11.80 Willy Kuijper og Mischa Limm får interesse for Martinus kosmologi og flytter til København, 1970.
11.81 Hvad skete der i tiåret 1961 til 1970?
11.82 Martinus samvær med venner, beskrevet gennem de billeder der er taget i perioden 1961 til 1970.

12. Afsnit. - De sidste 10 år af Martinus fysiske liv, 1971 til 1981.
12.1 Kildematerialet.
12.2 Erik Gerner Larsson genoptager sit arbejde med at skrive Kontaktbreve og Per Bruus Jensen må holde pause i sit arbejde
som redaktør af Kosmos på grund af sygdom, 1971.
12.3 Man ønsker nu at læserne af Kosmos også skriver artikler til bladet, 1971.
12.4 Det er nu 50 år siden Martinus fik kosmisk bevidsthed, 1971.
12.5 Der knyttes en revisor til Instituttet i begyndelsen af 1971.
12.6 Kosmos Ferieby sommeren 1971.
12.7 Mogens Møller og Gerard Oude Groen på foredragstur til Holland i slutningen af marts 1971.
12.8 Martinus 81 års fødselsdag den 11. august 1971.
12.9 Tidsskriftet Kosmos 1972.
12.10 Grethe Brinkhard (født Olsen) har 25 års jubilæum, 1972.
12.11 Kosmos Ferieby i Højsæsonen 1972.
12.12 Martinus kører med nogle af sine venner op og besøger Sindal og sit fødehjem Moskildvad, 1972.
12.13 Martinus 82 års fødselsdag den 11. august 1972.
12.14 Mogens Møller og Gerard Oude Groen deltager i kongres i Vestberlin, september 1972.
12.15 Foredrag og kurser i Danmark i vinterhalvåret 1972/73.
12.16 Erik Gerner Larsson dør den 4. januar 1973.
12.17 Mogens Møller holder foredrag på Schloss Schöneck nær Frankfurt i Sydtyskland i juni 1973.
12.18 Kosmos Ferieby i højsæsonen 1973.
12.19 Martinus bliver malet af Kunstmaleren Carl Erik Rundberg 1973
12.20 Martinus 83 års fødselsdag den 11. august 1973.
12.21 Orientering om Instituttets økonomi. Driftsregnskab for 1. halvår af 1973.
12.22 Regnskabet for instituttets drift, hele året 1973.
12.23 Mogens Møller holder foredrag på en esoterisk kongres i Kassel i marts 1974.
12.24 Tage Buch og Mogens Møller tager til konference på Schloss Schöneck maj 1974.
12.26 Mogens Møller og Gerard Oude Groen deltager i den 7. internationale esoteriske kongres i Vest-Berlin 8. til 10. september 1974.
12.27 Vejledning vedrørende skattefrihed for tilskud og gaver til Instituttet.
12.28 Foredragsrejser til England i 1974 og 1975.
12.29 Regnskabet for Martinus åndsvidenskabelige institut for 1974.
12.30 Frivillig arbejdskraft i Kosmos Ferieby i påsken 1975.
12.31 Mogens Møller har i 1975 arbejdet 30 år som medarbejder hos Martinus.
12.32 Kosmos Ferieby sommeren 1975.
12.33 Martinus 85 års fødselsdag den 11. august 1975.
12.34 Mogens Møller og Tage Buch rejser til England på foredragsturne i oktober 1975.
12.35 Rubrikken ”Læserne spørger Instituttet svarer” i Kosmos.
12.36 Køb af købmandsbutikken i Kosmos Ferieby i begyndelsen af 1976.
12.37 Rapport om Martinus-arbejdet i Göteborg. Studiegruppen får egne lokaler i november 1975.
12.38 Mogens Møller holder foredrag i Oslo den 27. april 1976.
12.39 Påskearbejdet med at gøre Feriebyen klar til sæsonen 1976.
12.40 Mogens Møller og Gerard Oude Groen til international konference og kursus på Schloss Schöneck den 4. til 14. juni 1976.
12.41 Højsæsonen i Kosmos Ferieby 1976.
12.42 Martinus bliver opereret for en prostatalidelse, sommeren 1976.
12.43 Mogens Møllers foredragsrejse til London og Guernsey i oktober 1976.
12.44 Martinus sender en takkeskrivelse ud til Sagens venner i anledning af de gaver han modtog på sin 86 års fødselsdag
den 11. august 1976.
12.45 Martinus takker Sagens venner for hilsner og gaver i anledningen af julen 1976. Skrivelsen indeholder et par udvalgte afsnit
af den ufuldendte bog ”Det Tredje Testamente”, maj 1977.
12.46 Mogens Møllers rejser i 1977.
12.47 Kosmos Ferieby omdøbes til ”Martinus Center i Klint”, 1977.
12.48 Sommeren i Kosmos Ferieby i Klint 1977.
12.49 Skrivelse til Sagens venner, november 1977
12.50 Sommeren i Martinus Center i Klint. Det nye navn for Kosmos Ferieby, 1978.
12.51 Rundskrivelser med henblik på indsamling af penge til Sagen, 1978
12.52 Planer for udbygningen af Martinus Center i Klint.
12.53 Martinus tanker om at etablere en åndsvidenskabelig højskole på Martinus Center i Klint.
12.54 Martinus Center i Klint 1979.
12.55 Martinus 89 års fødselsdag den 11. august 1979.
12.56 Martinus Åndsvidenskabelige Instituts regnskab for 1978.
12.57 Skrivelser til Sagens venner med henblik på indsamling af penge til Sagen, samt Martinus takkeskrivelse, 1979
12.58 Martinus tilbageblik på forskellige mennesker han har mødt. Samtale med Per Thorell den 25. november 1979.
12.59 Martinus stifter bekendtskab med Steen Landsy, 1979.
12.60 Skriftlige opgaver i tidsskriftet Kosmos, 1979.
12.61 Instituttet påpeger at det har ophavsret (copyright) til artikler, symboler og andet der udgår fra Instituttet, 1979.
12.62 Martinus beslutter at hele hans åndsvidenskabelige værk skal udgives under fællesbetegnelsen ”Det Tredie Testamente”, 1979.
12.63 Nye opgaver i tidsskriftet Kosmos, 1980.
12.64 Rubrikken i tidsskriftet Kosmos: ”Læserne spørger – Instituttet svarer”, 1980.
12.65 Mogens Møller dør den 22. marts 1980.
12.66 Ændring af bestyrelsen for Martinus Institut, 1980.
12.67 Martinus og Per Thorells samtale om tidsskriftet Kosmos m. m., 20. april og 4. maj 1980.
12.68 Martinus falder i sin stue, maj 1980.
12.69 Martinus helbred.
12.70 Sommersæsonen i Martinus Center i Klint 1980.
12.71 Martinus aller sidste foredrag, den 22. juni 1980 i Martinus Center i Klint.
12.72 Rolf Elving rejser til Island og holder foredrag, og overtager derudover Mogens Møllers foredragsaktiviteter efter
dennes død 1980
12.73 Indbydelse til Martinus 90 års fødselsdag, 1980.
12.74 Martinus 90 års fødselsdag den 11. august 1980.
12.75 Rubrikken ”Læseren spørger – Instituttet svarer” skifter igen redaktør, 1980.
12.76 Martinus fysiske tilstand som 90-årig, 1980.
12.77 Oversigt over de sidste 10 år af Martinus liv 1971 til 1981.
12.78 Martinus samvær med venner, beskrevet gennem de billeder der er taget i perioden 1971 til 1981

13. Afsnit. - Martinus bortgang den 8. marts 1981 og bisættelsen den 29. marts 1981
13.1 Kildemateriale.
13.2 Martinus falder ud af sengen natten til den 5. marts 1981 og brækker lårhalsen/lårbenet.
13.3 Mischa Lims oplysning om det Martinus sagde til ham den sidste aften på hospitalet, før Martinus forlod det fysiske plan.
13.4 Tage Buch og Sysse Buchs beretning om Martinus sidste dage.
13.5 Per Thorells beskrivelse af Martinus sidste dage.
13.6 Martinus død meddeles i Kosmos nr. 4, og annonceres i dagspressen, 1981.
13.7 Meddelelsen om Martinus død udsendes i en speciel folder til Martinus og Sagens venner. Den åbner mulighed for
at tilmelde sig som deltager ved bisættelseshøjtideligheden.
13.8 Programmet for bisættelseshøjtideligheden.
13.9 Ib Schleichers tale ved mindehøjtideligheden.
13.10 Rolf Elvings tale ved mindehøjtideligheden.
13.11 Takkeskrivelse fra Martinus Instituttets ledelse.
13.12 Der udsendes et stort dobbelt-særnummer af tidsskriftet Kosmos, nr. 13/14, hvor Martinus nære medarbejdere skriver om
bisættelseshøjtideligheden og om livet med Martinus.
13.13 Aage Hvolbys artikel13.14 Omtale i tidsskrifter, af Martinus og hans livsværk, i forbindelse med hans død.
13.14 Omtale i tidsskrifter, af Martinus og hans livsværk, i forbindelse med hans død.
13.15 Afsluttende bemærkninger.

14. Afsnit. - Martinus livsværk føres videre.

14.1 Indledende bemærkninger
14.2 Kildematerialet
14.3 Martinus: ”Det Tredje Testamente” begynder at udkomme på Borgens Forlag. Første bind den 24. november 1981
14.4 De forskellige aktiviteters videreførelse efter Martinus død, 1981.
14.5 Engelskafdelingens fortsatte virke, 1982.
14.6 Den økonomiske situation i Martinus Åndsvidenskabelige Institut ved begyndelsen af året 1981.
14.7 Henning Laug gør rede for sin opfattelse af hvordan sagens vækst og udvikling vil forme sig, 1981.
14.8 Redaktionsgruppens sammensætning, 1981.
14.9 Der afholdes en årlig mindedag for Martinus efter hans død. Mindedagen lægges på Martinus fødselsdag den 11. august.
14.10 Den første mindedag for Martinus, den 11. august 1981.
14.11 Afsluttende bemærkninger angående videreførelsen af Martinus livsværk.

15. Afsnit. Martinus sidste ufuldendte manuskript, og forholdet til Per Thorell.

15.1 Kildematerialet.
15.2 Notater fra Per Thorells dagbøger.
15.3 Bemærkninger til de refererede samtaler, og Martinus syn på indholdet i det ufuldendte manuskript, sådan som jeg ser det.
15.4 Forordet og Indledningen til Martinus sidste og ufuldendte manuskript .
15.5 Afsluttende bemærkninger vedrørende indholdet i det ufuldendte manuskript.
15.6 Martinus ønskede ikke at hans ufuldendte manuskript skulle udgives som en samlet bog

16. Afsnit. - Erik Gerner Larsson Martinus sekretær og nærmeste medarbejder fra 1929 til 1973.

16.1 Erik Gerner Larssons indtræden i kredsen omkring Martinus 1929.
16.2 Martinus oplæring af Erik Gerner Larsson.
16.3 Erik Gerner Larssons videre arbejde i Martinus tjeneste.
16.4 Hvordan opfattede Erik Gerner Larsson sig selv, og hvordan opfattede han sit forhold til Martinus som sin lærer og mester ?
16.5 Hvordan virkede Erik Gerner Larsson på andre mennesker?
16.6 Sammenfattende bemærkninger.

17. Afsnit. - Martinus og astrologien.

17.1 Martinus egen indstilling til astrologien.
17.2 Martinus horoskop lagt af Vita Primby i 1947.
17.3 Martinus horoskop lagt af Derek R. Seagrief i november 1980.

18. Afsnit. - Martinus og pressen.

18.1 Martinus indstilling til at blive omtalt i pressen.
18.2 Artikler om Martinus i pressen.
18.3 Specielle artikler i anledning af Martinus bortgang.
18.4 Radio- og Tv-udsendelser om og af Martinus.
18.5 Martinus taler i Danmarks Radio.

19. Afsnit. - Martinus som tegner og maler.


20. Afsnit. - Mennesket og skribenten Martinus.

20.1 Hvordan skal vi opfatte mennesket Martinus?
20.2 De første 30 år af Martinus liv hvor han ikke havde kosmisk bevidsthed.
20.3 Martinus gennemgår sin store åndelige oplevelse og får kosmisk bevidsthed.
20.4 Martinus liv og virke fra han fik kosmisk bevidsthed og til han forlod den fysiske verden.
20.5 Martinus bøger.
20.6 Martinus symboler.
20.7 Martinus foredrag.
20.8 Martinus kosmologi kontra andre åndsretninger.
20.9 Martinus forhold til sine nære medarbejdere.
20.10 Martinus forhold til sine medmennesker i øvrigt.
20.11 Martinus og udviklingen af de fysiske rammer omkring ”Sagen”.
20.12 ”Martinus” kontra ”Hr. Thomsen”.
20.13 Martinus og seksualiteten.
20.14 Hvilken betegnelse kan vi hæfte på Martinus i rollen som fortolkeren af de kosmiske love og den åndelige og
fysiske virkelighed som han har beskrevet i sin kosmologi?
20.15 Konklusionen vedrørende Martinus som menneske.

Appendiks A

Lars Nibelvangs manuskript til en bog om hans samvær med Martinus, før og de første år efter Martinus fik
kosmisk bevidsthed.

Appendiks B

Martinus beslutning om at betegne hele sit værk Det Tredie Testamente.

Appendiks C

Artikler med relation til Martinus og hans kosmologi, trykt i Okkultisten, To Verdener, Psykisk Forum og
UFO-Aspekt.

Appendiks D

Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling.

Appendiks E

Udtalelser om Martinus og Sagen, fortalt af mennesker der gennem mange år har været nær på Martinus.

Appendiks F

Billeder som Martinus har malet, samt forskellige farvefotografier.
F.1 19. Afsnit - Martinus som tegner og maler - fortsættes her med farvebilleder.
F.2 Forskellige kunstmaleres billeder af Martinus.
F.3 Fremstilling af Martinus symboler til salg.
F.4 Mærkater med symboler, til at sætte på breve.
F.5 Kristusfiguren i Vor Frue Kirke.
F.6 Forskellige udvalgte farvebilleder.
F.7 Martinus beslutter at hele hans værk skal hedde Det Tredie Testamente, og viser bogen med de valgte symboler
på for og bagside.
F.8 Martinus bisættelse den 29. marts 1981.
F.9 Martinus kiste anbragt i mausoleet på kirkegården ved Frederiksberg Kirke.

Appendiks G

Indholdsfortegnelse.

Appendiks H

Omtale af Kosmologisk information.