Aktindsigt hos Erhvervs- og Civilstyrelserne vedrørende
Rådet for Martinus Institut
samt klager til Erhvervsankenævnet og Ombudsmanden


Følgende modtaget 27. april 2016 fra Erhvervsstyrelsen:

Følgende modtaget 30. maj 2016 fra Erhvervsstyrelsen:

Følgende modtaget 10. juni 2016 fra Civilstyrelsen:

Følgende modtaget 27. september 2016 fra Erhvervsstyrelsen:

Følgende modtaget 10. november 2016 fra Erhvervsstyrelsen:

Følgende modtaget 6. februar 2017 fra Erhvervsstyrelsen:

Følgende modtaget 14. marts 2017 fra Erhvervsstyrelsen:

Følgende modtaget 23. marts 2017 fra Erhvervsstyrelsen:

Klage (første) til Ombudsmanden dateret 5. maj 2017, samt svar fra Ombudsmanden 18. august 2017:

Følgende modtaget 7. august 2017 fra Erhvervsstyrelsen:

Følgende modtaget 16. august 2017 fra Erhvervsstyrelsen angående ny ændring af 1982-vedtægternes §3:

Den samlede aktindsigt for Sam Zinglersens Fond modtaget den 20. august 2017 fra Civilstyrelsen angående ny ændring af 1982-vedtægternes §3:

Den samlede aktindsigt for Martinus Dialogfond modtaget 20. august 2017 fra Civilstyrelsen angående ny ændring af 1982-vedtægternes §3:

Følgende modtaget den 22. september 2017 fra Civilstyrelsen angående ny ændring af 1982-vedtægternes §3:

Klage (første) dateret 30. august 2017 til Erhvervsankenævnet, inkl. bilag - samt svar fra Erhvervsankenævnet dateret 21. december 2017:

Følgende modtaget den 29. oktober 2017 fra Erhvervsstyrelsen:

Følgende modtaget den 8. juni 2018 fra Erhvervsstyrelsen:

Klage (anden) til Ombudsmanden dateret 29. juni 1918 - samt svar fra Ombudsmanden 25. februar 2019:

2019-02-25-andet-afslag-fra-ombudsmanden Følgende modtaget den 4. januar 2019 fra Erhvervsstyrelsen:

Følgende modtaget den 9. oktober 2019 fra Erhvervsstyrelsen:

Følgende modtaget den 14. april 2020 fra Erhvervsstyrelsen:

Følgende modtaget den 13. januar 2021 fra Erhvervsstyrelsen:

Følgende modtaget den 10. februar 2021 fra Erhvervsstyrelsen - med anmodning om kommentar til Erhvervsstyrelsens censur:

Høringssvar om censur til Erhvervsstyrelsen afsendt 2. marts 2021

Følgende modtaget den 26. april 2021 fra Erhvervsstyrelsen:

Følgende modtaget den 22. juni 2021 fra Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen beder om yderligere redegørelse fra rådet angående inhabilitet:

Følgende modtaget den 1. september 2021 fra Erhvervsstyrelsen. Rådets redegørelse (udarbejdet af Horten Advokater) til Erhvervsstyrelsen af 9. august 2021 - med anmodning om kommentar til Erhvervsstyrelsens censurering:

Høringssvar om censur til Erhvervsstyrelsen afsendt 15. september 2021

Erhvervsstyrelsens svar på Høringssvar om censur dateret 29. september 2021

Erhvervsankenævnets svar på klage dateret 6. maj 2021

Erhvervsstyrelsens "Afsluttende bemærkninger" til rådet - dateret 11. april 2022 - angående Jacob Kølle Christensens anklager om kammerateri og inhabilitet i rådet.