Kurt Christiansen:
Martinus og hans livsværk
Det Tredie Testamente

En biografi

Bind I

Forord - Indledning

1. Afsnit - Martinus barndom og ungdom. Årene 1890 til 1920.

2. Afsnit - Tiden omkring Martinus store åndelige oplevelse, som blev grundlaget for hans livsopgave. Året 1921.

3. Afsnit. - De første år efter Martinus fik kosmisk bevidsthed. Årene 1922 til 1929.

4. Afsnit. - Martinus begynder at holde foredrag og nedskriver nogle af sine kosmiske analyser. Årene 1929 til 1932.

5. Afsnit. - Livets bogs bureau og Kosmos Feriekoloni oprettes. Årene 1932 til 1941

6. Afsnit. - ”Livets Bogs Bureau” får eget hus, og den nyoprettede korrespondanceafdeling udsender kontaktbreve. Årene 1941 til 1945

7. Afsnit. - De første år efter 2. verdenskrigs afslutning. Årene 1945 til 1950

8. Afsnit. - Forfatteren Lars Nibelvang (Lars P. Larsen), blandt venner kaldet Lasse. Født 1879 død 8. januar 1948.

9. Afsnit. - Helmer Fogedgaard og tidsskriftet Okkultisten.

Bind II

10. Afsnit. - Perioden med Martinus udenlandsrejser. Årene 1951 til 1960

11. Afsnit. En periode med jævn og rolig udvikling. Årene 1961 til 1970

12. Afsnit. - De sidste 10 år af Martinus fysiske liv, 1971 til 1981.

13. Afsnit. - Martinus bortgang den 8. marts 1981 og bisættelsen den 29. marts 1981

14. Afsnit. - Martinus livsværk føres videre.

15. Afsnit. Martinus sidste ufuldendte manuskript, og forholdet til Per Thorell.

16. Afsnit. - Erik Gerner Larsson Martinus sekretær og nærmeste medarbejder fra 1929 til 1973.

17. Afsnit. - Martinus og astrologien.

18. Afsnit. - Martinus og pressen.

19. Afsnit. - Martinus som tegner og maler.

20. Afsnit. - Mennesket og skribenten Martinus.

Appendiks A
Lars Nibelvangs manuskript til en bog om hans samvær med Martinus, før og de første år efter Martinus fik kosmisk bevidsthed.

Appendiks B
Martinus beslutning om at betegne hele sit værk Det Tredie Testamente.

Appendiks C
Artikler med relation til Martinus og hans kosmologi, trykt i Okkultisten, To Verdener, Psykisk Forum og UFO-Aspekt.

Appendiks D
Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling.

Appendiks E
Udtalelser om Martinus og Sagen, fortalt af mennesker der gennem mange år har været nær på Martinus.

Appendiks F
Billeder som Martinus har malet, samt forskellige farvefotografier.

Appendiks G
Indholdsfortegnelse.

Appendiks H
Omtale af Kosmologisk information.

Detaljeret indholdsfortegnelse


Bøgerne kan købes hos Ruth Olsen • rutholsenklint@gmail.com • tlf. +45 5378 5272 •